GlasData – bogføring


Al bogføringen foretages fra ét skærmbillede, med eventuelle underskærmbilleder til styring af fx. Udligning af betalte fakturaer.
 
Som en underliggende styring kan der via bogføringen etableres et sagsregnskab.
 
Her er nogle af mulighederne:

Faktura
Registrering af fakturaer (både kunder og leverandørers) med automatisk moms-udregning og evt. automatisk varesalgs/varekøbs-bogføring på op til 200 modkonti samt hvis leverandøren er sat op til lagerstyring føring af lagertilgangen. Når dette undermodul aktiveres kan systemet samtidigt styre kostprisen som en vejet eller ændret kostpris.

Betalinger
Registrering af indbetalinger/betalinger på de kunder eller kreditorer som er markeret åben-post med automatisk bogføring af kursdifference, kasserabat eller andet.

Omposteringer
Registrering af omposteringer uafhængigt af momsudregningen. Omposteringerne kan foregå i det uendelige uden at brugeren behøver at splitte posteringen op i flere delposteringer.

Kasserapport
Som den manuelt udfyldte. Der afmomses automatisk.

Bogføringsprogrammet producerer en bogføringsjournal, der dokumenter alt hvad der er blevet bogført. Denne journal bliver opbevaret i systemet indtil man på anfordring slette den. Normalt vil man ikke printe journaler, kun hvis der er problem med en kontering vil man gå ind og eventuelt printe journalen.

Definering af op til 99 faste bilagstekster, som kaldes frem blot ved indtastning af et nummer; alternativ moms-procent for et enkelt eller flere bilag, bilags-datokontrol m.m.

Det er valgfrit pr. konto om posteringerne skal komprimeres til kun èn post pr. journal. Dette kunne fx. være ønsket på kasse, bank og giro-kontoen.

Systemet giver mulighed for at bilag tastes direkte ind via skærmbillederne og senere, når det ønskes, printer systemet en kasserapport pr. dag der er tastet ind

Nyheder


Nemhandel og Peppol

Det er nu muligt fra GlasData at registrere virksomheden i Nemhandel og Peppol-registeret. Det er kun firmaets...

Skrevet af Joel Grøndrup den 10/01/2024


Hvad vi udvikler lige nu...

Vores Glas Data app er under konstant udvikling! Kunne du tænke dig at følge lidt med...

Skrevet af Line Frislev den 20/06/2022

Forum


Hvordan bruger jeg funktionen på finanskonti med alternativ momsprocent?

I sommeren 2014 er indført flere nye funktioner i bogføringen vedrørende moms. En af dem...

Skrevet af Lars-Bo Jørgensen den


Hvordan danner jeg filer til revisoren?

Dette kan gøres på to måder: [u]1 - Kommaseparerede filer.[/u] Gå ind i Udskrifter, Finans, Rapportering og...

Skrevet af Lars-Bo Jørgensen den