GlasData – finans


Finanskontiene oprettes ud fra den regnskabsform der i bruges i forvejen eller som glarmesterens revisor anbefaler.  Der er valgfrihed i nummer-systemet inden for 10 cifre samt gruppering i op til 99 afdelinger.

Al kartotekspleje (oprettelse /ændring /sletning) kan gemmes i logfiler for senere dokumentation.

Systemet indeholder mulighed for overskriftskonti samt totaler i op til 12 niveauer til brug for opdeling af saldolisterne i summationsafsnit for både drift og status.

Fra finans-bogholderiet kan systemet udskrive et specielt drift / status-regnskab med udregning af nøgletal. Dette regnskabsmodul opbygges individuelt af brugeren uafhængigt af den ellers anvendte kontoplan. .

Der kan også inddateres månedlige budgetter som grundlag for specielle budget-udskrifter. Der arbejdes både med faste årsbudgetter og rullende budgetter (altid 12 måneder frem fra nuværende måned). Rullende budgetter indeholder også fremdaterings-funktion.

Bogføring kan fortsættes i ny periode selv om gl. periode ikke er afsluttet, lige som der også kan foretages posteringer 12 måneder ind i nyt regnskabsår selv om det gamle endnu ikke er afsluttet. Når årskørslen er foretaget kan der desuden efterposteres i gammelt afsluttet regnskab indtil næste årsafslutning.

Nyheder


Nemhandel og Peppol

Det er nu muligt fra GlasData at registrere virksomheden i Nemhandel og Peppol-registeret. Det er kun firmaets...

Skrevet af Joel Grøndrup den 10/01/2024


Hvad vi udvikler lige nu...

Vores Glas Data app er under konstant udvikling! Kunne du tænke dig at følge lidt med...

Skrevet af Line Frislev den 20/06/2022

Forum


Hvordan bruger jeg funktionen på finanskonti med alternativ momsprocent?

I sommeren 2014 er indført flere nye funktioner i bogføringen vedrørende moms. En af dem...

Skrevet af Lars-Bo Jørgensen den


Hvordan danner jeg filer til revisoren?

Dette kan gøres på to måder: [u]1 - Kommaseparerede filer.[/u] Gå ind i Udskrifter, Finans, Rapportering og...

Skrevet af Lars-Bo Jørgensen den