GlasData – via internettet


Trenden på IT-markedet går i disse år på at man ikke længere selv køber systemer­ne, men lejer sig ind på centrale servere med adgang via Internettet.

Mens det hidtil har været almindeligt at købe sit økonomisystem og installere det på sin egen PC eller server, vælger stadig flere nu at leje sig ind på en central Internet-server. Dette giver nogle klare fordele.

Åbenlyse fordele

Den helt store fordel er at man har adgang til sit økonomisystem uanset hvor man befinder sig, fx hjemmefra, fra sommerhuset, ja endda fra bilen – bare man har en PC med adgang til Internettet. Og det er ikke svært at forestille sig yderligere muligheder i fremtiden – om­rådet for mobiltelefoner er jo inde i en rivende udvikling.

Også revisoren eller en evt. ekstern bogholder kan nemt få adgang til systemet. Og hvis du skulle få brug for IT-assistance, fx for at ændre udseendet på fakturaen, kan konsu­lenten gøre det hjemmefra.

Investeringen bliver typisk mindre, da man ikke skal købe et økonomisystem, men blot le­jer sig ind. Dog skal man selvfølgelig regne med nogle opstartsomkostninger.

Sikkerhedskopiering behøver man heller ikke at bekymre sig om: Den foretages automa­tisk på den centrale server om natten, så man kan sove roligt. Også opdateringer til syste­met foretages automatisk, så man er sikker på at køre på den nyeste version.

Afviklingen af programmerne, og især søgning på data, vil ofte være hurtigere fordi en central server er langt kraftigere end en almindelig PC.

Ulemper?

Jamen, er der da slet ingen ulemper? Det kommer an på ens egen indstilling. Man kom­mer jo aldrig til at eje sit program og man skal måske også lige vænne sig til at ens dyre­bare data ligger et eller andet sted ”ude i byen”. Her er det vigtigt at sikre sig at leverandø­ren har sørget for den fornødne sikkerhed og backup.

Den månedlige ydelse er også højere end hvis man selv havde købt systemet og installe­ret det på sin PC. Men typisk skal man under alle omstændigheder betale en måned­lig ydelse for vedligeholdelse af programmet og evt. adgang til hotline.

Endelig kan Internetforbindelsen jo også være afbrudt, men dette er heldigvis meget sjæl­dent i Danmark – næsten lige så sjældent som afbrud i telefonforbindelser og el.

GlasData på Internettet

GlasData er ubestridt det mest udbredte økonomisystem blandt danske glarmestre. De første glarmestre tog det i brug i begyndelsen af 1980'erne og i dag er det en uundværlig del af hverdagen for langt over 100 glarmestervirksomheder.

Som en naturlig del af udviklingen for at dække glarmestrenes behov, tilbydes GlasData nu også via Internettet. Og teknologien er gennemprøvet! I øjeblikket kører over 70 virksomhe­der på Finn Levinsens server i Glostrup foruden flere større virksomheder, som har deres egen Internet server.

Sikkerhed

Løsningen er baseret på en Linux-server, som er noget af det mest stabile på markedet og afvikler programmet ekstremt hurtigt. På brugerens PC skal installeres et lille program – en klient, som sørger for kommunikationen, og kryptering af data, mellem Linux-serveren og brugeren. Adgangen er selvfølgelig også sikret med passwords.

Serveren er placeret i et af de store teleselskabers IT-centre, hvor man har specialise­ret sig i at være ”hotel” for den slags servere med alle nødvendige sikkerhedsforanstalt­ninger.

Hver nat tages der sikkerhedskopi af data på serveren i Glostrup til en server placeret et andet sted i Københavnsområdet.

Systemkrav

For at få adgang til GlasData Internet, skal man have en PC med Windows styresystemet. Der skal installeres et lille klient-program, som sørger for kommunikationen, og sikkerhe­den omkring denne, til og fra Internet serveren.

Desuden skal man selvfølgelig have en internetforbindelse på mindst 512Kbit/sekund, gerne højere. Men da forbindelsen kun bruges til at sende skærmbilleder, tasteslag og print frem og tilbage, er der ikke behov for ekstremt hurtige forbindelser.

Priser

Den månedlige omkostning afhænger selvfølgelig af hvor mange firmaer der skal oprettes på serveren og hvor mange brugere der skal have adgang. Typisk koster en løsning med et firma og én bruger 650 kr. om måneden ekskl. moms. Dertil kommer opstartomkost­ninger, som varierer afhængig af om man i forvejen har GlasData eller skal have konverteret sine data fra et andet system. Konvertering af data kan ske fra alle gængse systemer.

Yderligere oplysninger kan fås hos Finn Levinsen ApS, e-mail: finn@finnlevinsen.dk eller telefon: 49 17 66 11.

Nyheder


Nemhandel og Peppol

Det er nu muligt fra GlasData at registrere virksomheden i Nemhandel og Peppol-registeret. Det er kun firmaets...

Skrevet af Joel Grøndrup den 10/01/2024


Hvad vi udvikler lige nu...

Vores Glas Data app er under konstant udvikling! Kunne du tænke dig at følge lidt med...

Skrevet af Line Frislev den 20/06/2022

Forum


Hvordan bruger jeg funktionen på finanskonti med alternativ momsprocent?

I sommeren 2014 er indført flere nye funktioner i bogføringen vedrørende moms. En af dem...

Skrevet af Lars-Bo Jørgensen den


Hvordan danner jeg filer til revisoren?

Dette kan gøres på to måder: [u]1 - Kommaseparerede filer.[/u] Gå ind i Udskrifter, Finans, Rapportering og...

Skrevet af Lars-Bo Jørgensen den