Glasdata – historien


GlasData blev påbegyndt i begyndelsen af 1980'erne hos nogle af de større glarmestre, der som enkeltfirmaer valgte at anvende GlasData. På det tidspunkt var der ikke tale om et reelt branchesystem som kunne dække alle behov. Dette tidlige GlasData-system fungerede i næsten 5 år før ønsket opstod om et system som dækkede flere af Glarmesterlaugets medlemmers daglige administrative rutiner. I samarbejde med lauget begyndte man at undersøge mulighederne for at få dette løst centralt.

Man havde kontakt til flere store EDB-firmaer (som iøvrigt ikke mere eksisterer), software-huse som havde standardløsninger til andre brancher og så Finn Levinsen Aps. Sidstnævnte fordi her havde man jo haft et system kørende hos 5 glarmestre gennem flere år. Resultatet af undersøgelserne var at Finn Levinsen ApS fik til opgave at udvikle det første af nu mange versioner af GlasData, som mere og mere er orienteret mod denne branche. Samtidig er GlasData blevet det samlende punkt omkring principper for udregning af medgået-tid-og-materialer.

Oprindeligt fandtes kun faste prislister: Én for forsikringsselskaber og én for private kunder. I dag udarbejder den enkelte glarmester sine personlige priser i GlasData og lader GlasData om at vise det som medgået-tid-og-materiale linier på fakturaen. GlasData anvender altså ikke faste priser men er baseret på glarmesterens personlige prismodeller, men der kan for glarmesteren forskellige kundegrupper anvendes de samme grundlæggende principper for udregningerne. Derved opnås en mere ensartet udregningsmetode over for alle kundegrupper samtidig med at systemet sørger for at man husker alle de forskellige tillæg som bør indregnes i fakturaen.

I de første versioner af GlasData koncentrerede man sig om reparationsprislister på de mest almindelige glastyper. Som årene er gået er der tilføjet mange andre beregningsmoduler, fx. indramning, autoruder, ordrestyring for termorudeproducenter, arbejdssedler, medgået tid og materialer  m.m.Hver for sig sparer disse moduler den enkelte glarmester for meget rutinepræget arbejde, men samtidig er systemet nu blevet så stort at kun få glarmestre udnytter alle mulighederne, og da slet ikke i starten. Til gengæld vil man, når man bevæger sig ind på et nyt område firmamæssigt, ofte finde at de nye krav og ønsker allerede findes i GlasData. Herefter kan man deltage i et af vores kurser og på den måde lære at bruge de andre moduler.

Og efterhånden som systemet kommer i anvendelse hos flere og flere glarmestre opstår der nye ønsker, som gennem Glarmesterlaugets EDB-gruppe bliver formaliseret til egentlige systemændringer og derefter bliver implementeret i nyere versioner af GlasData.

Nyheder


Nemhandel og Peppol

Det er nu muligt fra GlasData at registrere virksomheden i Nemhandel og Peppol-registeret. Det er kun firmaets...

Skrevet af Joel Grøndrup den 10/01/2024


Hvad vi udvikler lige nu...

Vores Glas Data app er under konstant udvikling! Kunne du tænke dig at følge lidt med...

Skrevet af Line Frislev den 20/06/2022